Chateau Branaire Ducru 2004

Cult Wines Price: £490.00 / 12x75cl
Chateau Branaire Ducru, Chateau Branaire Ducru, 2004

Chateau Branaire Ducru Pricing

Wine Vintage Producer Market price Unit size
Chateau Branaire Ducru 2018 Chateau Branaire Ducru £462.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2017 Chateau Branaire Ducru £410.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2016 Chateau Branaire Ducru £440.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2015 Chateau Branaire Ducru £431.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2014 Chateau Branaire Ducru £369.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2013 Chateau Branaire Ducru £330.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2012 Chateau Branaire Ducru £390.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2011 Chateau Branaire Ducru £372.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2010 Chateau Branaire Ducru £590.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2009 Chateau Branaire Ducru £590.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2008 Chateau Branaire Ducru £478.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2007 Chateau Branaire Ducru £395.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2006 Chateau Branaire Ducru £500.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2005 Chateau Branaire Ducru £715.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2004 Chateau Branaire Ducru £490.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2003 Chateau Branaire Ducru £647.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2002 Chateau Branaire Ducru £480.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2001 Chateau Branaire Ducru £550.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2000 Chateau Branaire Ducru £845.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1999 Chateau Branaire Ducru £624.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1998 Chateau Branaire Ducru £571.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1997 Chateau Branaire Ducru £420.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1996 Chateau Branaire Ducru £700.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1995 Chateau Branaire Ducru £763.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1990 Chateau Branaire Ducru £792.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1989 Chateau Branaire Ducru £840.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1986 Chateau Branaire Ducru £720.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1982 Chateau Branaire Ducru £1,260.00 12x75cl