Chateau Branaire Ducru 2004

Cult Wines Price: £490.00 / 12x75cl
Chateau Branaire Ducru, Chateau Branaire Ducru, 2004

Chateau Branaire Ducru Pricing

Wine Vintage Producer Market price Unit size
Chateau Branaire Ducru 2017 Chateau Branaire Ducru £410.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2016 Chateau Branaire Ducru £420.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2015 Chateau Branaire Ducru £435.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2014 Chateau Branaire Ducru £363.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2013 Chateau Branaire Ducru £330.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2012 Chateau Branaire Ducru £348.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2012 Chateau Branaire Ducru £180.00 3x150cl
Chateau Branaire Ducru 2011 Chateau Branaire Ducru £370.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2010 Chateau Branaire Ducru £594.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2010 Chateau Branaire Ducru £300.00 6x75cl
Chateau Branaire Ducru 2009 Chateau Branaire Ducru £624.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2008 Chateau Branaire Ducru £435.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2007 Chateau Branaire Ducru £400.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2006 Chateau Branaire Ducru £450.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2005 Chateau Branaire Ducru £700.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2004 Chateau Branaire Ducru £490.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2003 Chateau Branaire Ducru £695.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2002 Chateau Branaire Ducru £495.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2001 Chateau Branaire Ducru £550.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 2000 Chateau Branaire Ducru £750.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1999 Chateau Branaire Ducru £600.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1998 Chateau Branaire Ducru £768.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1997 Chateau Branaire Ducru £420.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1996 Chateau Branaire Ducru £660.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1995 Chateau Branaire Ducru £720.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1990 Chateau Branaire Ducru £835.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1989 Chateau Branaire Ducru £861.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1986 Chateau Branaire Ducru £777.00 12x75cl
Chateau Branaire Ducru 1982 Chateau Branaire Ducru £1,250.00 12x75cl